Zorgstandaard Obesitas, 25 november 2010

Obesitas is door de Gezondheidsraad erkend als een chronische ziekte. Onder andere in navolging van deze uitspraak hebben relevante beroepsgroepen in 2008 de ‘CBO-richtlijn obesitas’ uitgebracht; een wetenschappelijke richtlijn waarin de diagnostiek en behandeling van obesitas voor kinderen en volwassenen beschreven staat. In 2008 is het Partnerschap Overgewicht Nederland (PON) opgericht, met als hoofdtaak om deze CBO-richtlijn te vertalen in een ‘Zorgstandaard Obesitas’. Deze zorgstandaard heeft als doel om de preventie en behandeling van obesitas voor zowel kinderen als volwassenen op elkaar af te stemmen. 25 november 2010 is door het PON de Zorgstandaard Obesitas opgeleverd. Mieke van Spanje, vice-voorzitter van de Nederlandse Obesitas Vereniging, heeft de standaard overhandigd aan Paul Huijts, Directeur-Generaal Volksgezondheid. Deze zorgstandaard zal vanaf 2011 worden geïmplementeerd. In 2011 zal er ook een speciale patiëntenversie van de Zorgstandaard Obesitas worden gerealiseerd. Kijk op de site van het PON voor de meest recente informatie.

Voor de PON-conferentie was ik uitgenodigd een presentatie te geven. Daarbij heb ik een kort filmpje van Femke getoond (geluid aan) en heb ik over onze ervaringen verteld, zoals je ook kunt lezen op deze website. Ik geloof dat Femkes verhaal indruk maakte bij velen. Wellicht is dit een mooie eye-opener geweest; deskundige medische hulp is hard nodig ter preventie en behandeling van kinderobesitas.